تولیدی زیرانداز حصیری هلدینگ نیرباف در استان اصفهان در حال فعالیت و تولید انبوه انواع طرح و سایز زیرانداز حصیری برای بازار های داخلی و ادرات هست. از شاخصه های تولیدی زیرانداز حصیری نیرباف مشتری مدارای می باشد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه