زیرانداز جاجیم برند نیزباف در کلان شهر اصفهان تولید وبه بقیه نقاط کشور و کشور های همسایه ارسال می شود. تولیدی های زیرانداز جاجیم در کشور و به خصوص در اصفهان انگشت شمارند. اما در این بین برند نیرباف بسیار شناخته شده هست.

نمایش دادن همه 2 نتیجه