زیرانداز در هلدینگ نیرباف به دو شکل زیرانداز جاجیم و زیرانداز حصیر تولید می شود. هر دو مدل زیرانداز هلدینگ در افهان تولید می شود و از نظر کیفیت و کمیت همیشه در بازار میان مصرف کنندگان و خریداران عمده خوش درخشیده است.

نمایش دادن همه 4 نتیجه