کارخانه تولید تشک مسافرتی نیرباف در افهان واقع شده است. توان تولید روزانه کارخانه تشک مسافرتی نیرباف تا چند هزار تشک می باشد. بخش عمده ای از تشکه ای تولید شده بسته به شرایط به خارج از کشور صادرات می شود.

البته که بازار داخل همیشه مشتری تشک های تولید شده با برند نیرباف هستندو خیلی از مشتریان تشک نیرباف در گوشه و کنار کشور پراکنده شده اند.

هیچ محصولی یافت نشد.